Thư mục

14 Điều Dạy Của Đức Phật :
1. Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình.
2. Ngu dốt lớn nhất của đời người là dối trá.
3. Thất bại lớn nhất của đời người là tự đại.
4. Bi ai lớn nhất của đời người là ghen tị.
5. Sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất mình.
6. Tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiếu.
7. Đáng thương lớn nhất của đời người là tự ti.
8. Đáng khâm phục lớn nhất của đời người là vươn lên sau khi ngã.
9. Phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng.
10. Tài sản lớn nhất của đời người là sức khoẻ, trí tuệ.
11. Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm.
12. Lễ vật lớn nhất của đời người là khoan dung.
13. Khiếm khuyết lớn nhất của đời người là kém hiểu biết.
14. An ủi lớn nhất của đời người là bố thí.

Chức năng chính

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

THL HHV

Ke hoach phong chong tham nhung Truong Tieu hoc NBK

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Duy Tân (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:29' 05-03-2012
Dung lượng: 9.5 KB
Số lượt tải: 35
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT TRẢNG BOM
TRƯỜNG TH NGUYỄN BỈNH KHIÊM
Số: …. /KH-TH NBK
   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sông Trầu, ngày 06  tháng 2 năm 2012KẾ HOẠCH
Thực hiện phòng, chống tham nhũng năm 2012

Thực hiện Kế hoạch 01/KH-PGDĐT-TTr ngày 02/02/2012 của Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Trảng Bom về Thực hiện phòng chống tham nhũng năm 2012.
Trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm xây dựng kế hoạch thực hiện phòng chống tham nhũng năm 2012 của nhà trường như sau:

A/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
1/- Mục đích :
- Triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; Nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong nhà trường về phòng, chống tham nhũng.
- Trên cơ sở pháp lý, nâng cao nhận thức và hành động phòng chống tham nhũng cho các Ban ngành đòan thể và CBCNVC trong nhà trường.
- Ngăn chặn tệ nạn tham nhũng, đẩy lùi các họat động gây lãng phí, thất thóat kinh phí và tài sản nhà trường; làm cho mọi họat động trong nhà trường được minh bạch, nâng cao tính mô phạm, mẫu mực của nhà giáo.
- Cụ thể hóa nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo về việc phòng chống tham nhũng trong nhà trường theo luật Phòng chống tham nhũng.
- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh kiểm tra nội bộ, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm những hành vi tham nhũng, nhằm củng cố lòng tin trong tập thể cơ quan, nhân dân đối với Đảng, chính quyền.
2/- Yêu cầu:
- Thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, xây dựng kế hoạch phòng, chống tham nhũng, lãng phí sát thực tế, có tính khả thi, kiên quyết ngăn ngừa không để các tệ nạn tham nhũng, lãng phí xảy ra trong phạm vi quản lý của đơn vị mình.
- Duy trì công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí một cách thường xuyên, liên tục, có biện pháp chặt chẽ, không để sơ hở trong công tác quản lý, điều hành và thực thi nhiệm vụ.
- Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống tham nhũng theo lộ trình thích hợp để tạo môi trường quản lý minh bạch, công bằng giữa quyền lợi, nghĩa vụ và hiệu quả, có sự chuyển biến trong đội ngũ cán bộ quản lý, tạo điều kiện cho việc phòng chống tham nhũng trở thành nhiệm vụ thường xuyên trong nhà trường.
- Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chiến lược, chính sách, pháp luật, tài liệu về phòng chống tham nhũng tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, thống nhất có hiệu quả từ nhận thức đến hành động của cán bộ, công chức và nhân dân trong việc phòng, chống tham nhũng .
- Tăng cường công tác thanh kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện, củng cố đội ngũ cán bộ công chức liêm chính, có chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp.

B/ NỘI DUNG KẾ HOẠCH:
I/ Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng:
- Phối hợp với BCH công đòan chuẩn bị nội dung tài liệu và lên kế họach triển khai học tập cụ thể từ nay đến 30/10/2009
- Phối hợp với BCH Công đòan tổ chức triển khai luật phòng chống tham nhũng trong tòan thể CB-GV-CNV nhà trường trong tháng 02 năm 2012.
-Đối với học sinh, nhà trường phối hợp với Đoàn thanh niên và Đội thiếu niên tổ chức các hoạt động giáo dục phù hợp nhằm xây dựng thái độ trung thực, khắc phục những biểu hiện gian dối trong học tập, ứng xử, rèn luyện.
1/ Thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật để triển khai thực hiện Luật phòng chống tham nhũng trong nhà trường:
- Thực hiện văn bản quy phạm pháp luật hiện hành: Trên cơ sở thực hiện luật phòng chống tham nhũng và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, nhà trường rà sóat, tập trung và cụ thể hóa một số văn bản quy định ở một số lĩnh vực trong nhà trường để tránh gây khó khăn, nhũng nhiễu đối với học sinh và phụ huynh học sinh như chiêu sinh, tuyển sinh, thuyên chuyển, đánh giá xếp loại học sinh định kỳ và xét lên lớp, hoàn thành chương trình bậc tiểu học, khen thưởng, kỉ luật…; Một số vấn đề quy định về hội thi trong giảng dạy và học tập, cải tiến một cách hợp tình hợp lý các tiêu chí xét duyệt thi đua, nguồn kinh phí và định mức khen thưởng kết hợp giữa kinh phí trong và ngoài ngân sách.
- Quản lý và sử dụng tốt các lọai quỹ trong nhà trường theo đúng nguyên
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


sach danh ngon