Phần mền (bấm tải về)

Hôm nay là ngày

MƯỜI ĐIỀU TÂM NIỆM

1. Nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không bệnh tật, vì không bệnh tật thì dục vọng dễ sanh.
2. Ở đời đừng cầu không khó khăn, vì không khó khăn thì kiêu sa nổi dậy.
3. Cứu xét tâm tánh đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc sở học không thấu kiệt.
4. Sự nghiệp đừng cầu không bị trở ngại, vì không trở ngại thì chí nguyện không kiên cường.
5. Làm việc đừng mong dễ thành, vì việc dễ thành thì lòng thị thường kiêu ngạo.
6. Giao tiếp đừng cầu lợi mình, vì lợi mình thì mất đạo nghĩa.
7. Với người đừng mong tất cả đều thuận theo ý mình, vì được thuận theo ý mình thì lòng tất tự kiêu.
8. Thi ân đừng cầu đền đáp, vì cầu đền đáp là thi ân mà có ý có mưu đồ.
9. Thấy lợi đừng nhúng vào, vì nhúng vào thì hắc ám tâm trí.
10. Oan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là hèn nhát mà oán thù càng tăng thêm.
Bởi vậy, Phật đã thiết lập chánh pháp lấy bệnh khổ làm thuốc thần, lấy hoạn nạn làm thành công, lấy gai góc làm giải thoát, lấy ma quân làm đạo bạn, lấy khó khăn làm sự tác thành, lấy bạn tệ bạc làm người giúp đỡ, lấy kẻ chống nghịch làm người giao du, coi thi ân như đôi dép, lấy sự xả lợi làm vinh hoa, lấy oan ức làm đà tiến thân. Do đó, ở trong trở ngại mà vượt qua tất cả, ngược lại cầu dễ dàng thì bị khúc mắc. Đức Thế Tôn được giác ngộ ngay trong mọi sự trở ngại. Ương quật hành hung. Ngày nay, những người học Đạo, trước hết không dấn mình vào sự trở ngại nên khi trở ngại xáp tới thì không thể nào đối phó. Chánh pháp chí thượng vì vậy mất cả, đáng tiếc đáng hận biết ngần nào ?
Trích: Luận Bảo Vương Tam Muội

Tài nguyên dạy học

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  IMG_2543.jpg Banner_20131.swf Thiep_Phu_Nu_2010_29.swf Namhocmoi_2.swf Danh_sach_BCH_Lien_doi_12_131.swf Danh_sach_BCH_Lien_doi_12_13.swf Danh_sach_BCH_CMHS1.swf YouTube__Ngay_dau_tien_di_hoc.flv Danh_sach_BCH_CCS.swf DANH_SACH_ANG_VIEN.swf Danh_sach_hoc_sinh_NH_2012__2013.swf Bai_Em_di_giua_bien_vang.swf Dong_ho_dep1.swf TRANH.swf BANNER_NHAM_THIN_20121.swf 15_Phan_3_Chuong_11__SmithN.mp3 14_Phan_3_Chuong_10__SmithN.mp3 13_Phan_2_Chuong_9__SmithN.mp3 12_Phan_2_Chuong_8__SmithN.mp3 11_Phan_2_Chuong_7__SmithN.mp3

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Lời chúc

  Hỗ trợ trực tuyến

  XEM MÃ NGUỒN  - Admin: Nguyễn Duy Tân
  - Sinh ngày: 10/01/1970
  - Quê: Nam Cao, Kiến Xương, Thái Bình
  - Chức vụ: Hiệu trưởng
  - Đơn vị công tác: Trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm, Trảng Bom, Đồng Nai
  - Sở thích: Công nghệ thông tin
  - Liên hệ email: duytanthnbk@gmail.com
  - Lập web: 26-9-2009

  CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA NGUYỄN DUY TÂN. CHÚC QUÝ VỊ SỨC KHỎE VÀ HẠNH PHÚC


  MỘT SỐ HÌNH ẢNH LỚP C2K2

  Chào mừng quý vị đến với website của NGUYỄN DUY TÂN

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Kiểm điểm của cá nhân theo Nghị quyết TW 4

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Duy Tân (trang riêng)
  Ngày gửi: 09h:51' 27-09-2012
  Dung lượng: 11.3 KB
  Số lượt tải: 52
  Số lượt thích: 0 người
  ĐẢNG UỶ XÃ SÔNG TRẦU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  CHI BỘ TH NGUYỄN BỈNH KHIÊM
  Sông Trầu, ngày 05 tháng 09 năm 2012

  ĐỀ CƯƠNG
  Kiểm điểm, tự phê bình cá nhân theo Nghị quyết
  Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khoá XI)
  về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”


  Kính gởi : ……………………………………….……………….

  Họ và tên: Nguyễn Duy Tân Năm sinh : 10 - 01 - 1970
  Đang sinh hoạt tại Chi bộ trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm
  Chức vụ trong Đảng : Bí thư chi bộ
  Chức vụ chính quyền : Hiệu trưởng

  Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".
  Thực hiện Kế hoạch số 30-KH/HU ngày 10/08/2012 của Huyện ủy Trảng Bom; Hướng dẫn số 01-HD/BTCHU ngày 10/08/2012 của BTC Huyện ủy Trảng Bom và Hướng dẫn số 01-HD/ĐU ngày /09/2012 của Đảng ủy xã Sông Trầu.
  Tôi xin xây dựng Đề cương kiểm điểm, tự phê bình như sau :
  1. Về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống:
  a. Ưu điểm:
  - Kiên định với đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội, trung thành với Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Nghiêm túc chấp hành Điều lệ Đảng và Nghị quyết các cấp.
  - Tích cực trong học tập trau dồi nâng cao trình độ nhận thức cũng như trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Luôn bảo vệ các đúng, chống cái sai, luôn có tinh thần trách nhiệm trong công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
  - Thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng.Luôn nói và làm theo Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết của Đảng.
  - Bản thân luôn chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước cũng như các qui định của Ngành giáo dục.
  - Quan tâm thực hành tiết kiệm, đấu tranh chống lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác, sống trung thực, lành mạnh, không xa hoa lãng phí, hết lòng vì nhiệm vụ chung.
  - Trong cơ quan, bản thân luôn thể hiện là hạt nhân lãnh đạo, luôn quan tâm, chia sẻ, gần gũi với đồng nghiệp, là trung tâm đoàn kết của đơn vị, luôn chống mọi biểu hiện bè phái, ỷ lại.
  - Thực hiện nghiêm túc Quy định số 47-/TW của Ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm. Trung thực trong kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, trong kê khai tài sản.
  b. Hạn chế, khuyết điểm:
  - Trong nhà trường còn một vài giáo viên còn hạn chế trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng.
  - Công tác kiểm tra, nhắc nhở đôi lúc còn thiếu kịp thời. Còn thiếu những biện pháp triệt để trong việc giáo dục CB GV CNV thực hành tiết kiệm, chống lãng phí như sử dụng văn phòng phẩm, điện, điện thoại…
  c. Nguyên nhân:
  - Bản thân đôi lúc quan tâm chưa đúng mức đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống đối với CB GV CNV nhà trường
  - Nhận thức ở một vài giáo viên về các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng chưa thật sự đầy đủ sâu sắc.
  d. Hướng khắc phục:
  - Tăng cường tuyên truyền để toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường nhận thức đầy đủ sâu sắc và thực hiện tốt hơn các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng. Phát huy tốt hiệu quả vai trò, trách nhiệm của các ban ngành và mỗi thành viên trong đơn vị.
  - Tăng cường công tác kiểm tra, nhắc nhở, đảm bảo kịp thời, thường xuyên.

  2. Về công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ
  a. Ưu điểm:
  - Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao, tôi đã cùng tập thể hết sức quan tâm và thực hiện nghiêm túc công tác tổ chức cán bộ nhất là công tác đào tạo, bồi dưỡng. Trong qui hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, tôi luôn lấy ý kiến tập thể để có quyết định chính xác, không độc đoán, chuyên quyền, tùy tiện.
  - Việc thành lập các tổ bộ phận, xây dựng biên chế nhân sự luôn đảm bảo theo Điều lệ nhà trường, theo hướng dẫn của lãnh đạo Ngành, không vì quan hệ thân quen hay cục bộ địa phương mà làm trái qui định.
  - Việc đánh giá cán bộ công chức đảm bảo đúng qui trình, hướng dẫn, không để tình cảm
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓

  print

  Thông tin - Khám phá - Tìm hiểu - Học tập - Trao đổi - Giải trí  Hinh chay thu

  Cám ơn Quý khách ghé thăm

  Chúc thành công tốt đẹp !

  danh ngon

  Cuộc sống đôi khi nó cuốn ta vào vòng xoáy của nó. Dành một chút thời gian để tâm hồn được thảnh thơi hơn, gửi tặng một món quà nhỏ đến mọi người. Cùng chia sẻ để thêm chút gia vị cho cuộc sống, để yên bình hơn và để ”mỗi sớm mai thức dậy ta lại có thêm một ngày mới để yêu thương“.

  "Dưới ánh mặt trời không nghề nào cao quý hơn nghề dạy học" Jan.Amos Comenxki

  Một số tiết mục văn nghệ chào mừng 20 / 11

  Rùng mình công nghệ tẩy trắng dừa bằng hóa chất rửa bể phốt

  SƯU TẦM

  ChuyenTrang THL-HHV Home

  Cố gắng, cố gắng hơn nữa... Đó là điều quan trọng giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách để đi đến thành công* * *When the world says, “Give up”, Hope whispers, “Try it one more time.”