Phần mền (bấm tải về)

Hôm nay là ngày

MƯỜI ĐIỀU TÂM NIỆM

1. Nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không bệnh tật, vì không bệnh tật thì dục vọng dễ sanh.
2. Ở đời đừng cầu không khó khăn, vì không khó khăn thì kiêu sa nổi dậy.
3. Cứu xét tâm tánh đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc sở học không thấu kiệt.
4. Sự nghiệp đừng cầu không bị trở ngại, vì không trở ngại thì chí nguyện không kiên cường.
5. Làm việc đừng mong dễ thành, vì việc dễ thành thì lòng thị thường kiêu ngạo.
6. Giao tiếp đừng cầu lợi mình, vì lợi mình thì mất đạo nghĩa.
7. Với người đừng mong tất cả đều thuận theo ý mình, vì được thuận theo ý mình thì lòng tất tự kiêu.
8. Thi ân đừng cầu đền đáp, vì cầu đền đáp là thi ân mà có ý có mưu đồ.
9. Thấy lợi đừng nhúng vào, vì nhúng vào thì hắc ám tâm trí.
10. Oan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là hèn nhát mà oán thù càng tăng thêm.
Bởi vậy, Phật đã thiết lập chánh pháp lấy bệnh khổ làm thuốc thần, lấy hoạn nạn làm thành công, lấy gai góc làm giải thoát, lấy ma quân làm đạo bạn, lấy khó khăn làm sự tác thành, lấy bạn tệ bạc làm người giúp đỡ, lấy kẻ chống nghịch làm người giao du, coi thi ân như đôi dép, lấy sự xả lợi làm vinh hoa, lấy oan ức làm đà tiến thân. Do đó, ở trong trở ngại mà vượt qua tất cả, ngược lại cầu dễ dàng thì bị khúc mắc. Đức Thế Tôn được giác ngộ ngay trong mọi sự trở ngại. Ương quật hành hung. Ngày nay, những người học Đạo, trước hết không dấn mình vào sự trở ngại nên khi trở ngại xáp tới thì không thể nào đối phó. Chánh pháp chí thượng vì vậy mất cả, đáng tiếc đáng hận biết ngần nào ?
Trích: Luận Bảo Vương Tam Muội

Tài nguyên dạy học

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  IMG_2543.jpg Banner_20131.swf Thiep_Phu_Nu_2010_29.swf Namhocmoi_2.swf Danh_sach_BCH_Lien_doi_12_131.swf Danh_sach_BCH_Lien_doi_12_13.swf Danh_sach_BCH_CMHS1.swf YouTube__Ngay_dau_tien_di_hoc.flv Danh_sach_BCH_CCS.swf DANH_SACH_ANG_VIEN.swf Danh_sach_hoc_sinh_NH_2012__2013.swf Bai_Em_di_giua_bien_vang.swf Dong_ho_dep1.swf TRANH.swf BANNER_NHAM_THIN_20121.swf 15_Phan_3_Chuong_11__SmithN.mp3 14_Phan_3_Chuong_10__SmithN.mp3 13_Phan_2_Chuong_9__SmithN.mp3 12_Phan_2_Chuong_8__SmithN.mp3 11_Phan_2_Chuong_7__SmithN.mp3

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Lời chúc

  Hỗ trợ trực tuyến

  XEM MÃ NGUỒN  - Admin: Nguyễn Duy Tân
  - Sinh ngày: 10/01/1970
  - Quê: Nam Cao, Kiến Xương, Thái Bình
  - Chức vụ: Hiệu trưởng
  - Đơn vị công tác: Trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm, Trảng Bom, Đồng Nai
  - Sở thích: Công nghệ thông tin
  - Liên hệ email: duytanthnbk@gmail.com
  - Lập web: 26-9-2009

  CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA NGUYỄN DUY TÂN. CHÚC QUÝ VỊ SỨC KHỎE VÀ HẠNH PHÚC


  MỘT SỐ HÌNH ẢNH LỚP C2K2

  Chào mừng quý vị đến với website của NGUYỄN DUY TÂN

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Ke hoach phong chong tham nhung Truong Tieu hoc NBK

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Duy Tân (trang riêng)
  Ngày gửi: 09h:29' 05-03-2012
  Dung lượng: 9.5 KB
  Số lượt tải: 34
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT TRẢNG BOM
  TRƯỜNG TH NGUYỄN BỈNH KHIÊM
  Số: …. /KH-TH NBK
     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Sông Trầu, ngày 06  tháng 2 năm 2012
  
  

  KẾ HOẠCH
  Thực hiện phòng, chống tham nhũng năm 2012

  Thực hiện Kế hoạch 01/KH-PGDĐT-TTr ngày 02/02/2012 của Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Trảng Bom về Thực hiện phòng chống tham nhũng năm 2012.
  Trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm xây dựng kế hoạch thực hiện phòng chống tham nhũng năm 2012 của nhà trường như sau:

  A/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
  1/- Mục đích :
  - Triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; Nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong nhà trường về phòng, chống tham nhũng.
  - Trên cơ sở pháp lý, nâng cao nhận thức và hành động phòng chống tham nhũng cho các Ban ngành đòan thể và CBCNVC trong nhà trường.
  - Ngăn chặn tệ nạn tham nhũng, đẩy lùi các họat động gây lãng phí, thất thóat kinh phí và tài sản nhà trường; làm cho mọi họat động trong nhà trường được minh bạch, nâng cao tính mô phạm, mẫu mực của nhà giáo.
  - Cụ thể hóa nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo về việc phòng chống tham nhũng trong nhà trường theo luật Phòng chống tham nhũng.
  - Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh kiểm tra nội bộ, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm những hành vi tham nhũng, nhằm củng cố lòng tin trong tập thể cơ quan, nhân dân đối với Đảng, chính quyền.
  2/- Yêu cầu:
  - Thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, xây dựng kế hoạch phòng, chống tham nhũng, lãng phí sát thực tế, có tính khả thi, kiên quyết ngăn ngừa không để các tệ nạn tham nhũng, lãng phí xảy ra trong phạm vi quản lý của đơn vị mình.
  - Duy trì công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí một cách thường xuyên, liên tục, có biện pháp chặt chẽ, không để sơ hở trong công tác quản lý, điều hành và thực thi nhiệm vụ.
  - Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống tham nhũng theo lộ trình thích hợp để tạo môi trường quản lý minh bạch, công bằng giữa quyền lợi, nghĩa vụ và hiệu quả, có sự chuyển biến trong đội ngũ cán bộ quản lý, tạo điều kiện cho việc phòng chống tham nhũng trở thành nhiệm vụ thường xuyên trong nhà trường.
  - Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chiến lược, chính sách, pháp luật, tài liệu về phòng chống tham nhũng tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, thống nhất có hiệu quả từ nhận thức đến hành động của cán bộ, công chức và nhân dân trong việc phòng, chống tham nhũng .
  - Tăng cường công tác thanh kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện, củng cố đội ngũ cán bộ công chức liêm chính, có chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp.

  B/ NỘI DUNG KẾ HOẠCH:
  I/ Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng:
  - Phối hợp với BCH công đòan chuẩn bị nội dung tài liệu và lên kế họach triển khai học tập cụ thể từ nay đến 30/10/2009
  - Phối hợp với BCH Công đòan tổ chức triển khai luật phòng chống tham nhũng trong tòan thể CB-GV-CNV nhà trường trong tháng 02 năm 2012.
  -Đối với học sinh, nhà trường phối hợp với Đoàn thanh niên và Đội thiếu niên tổ chức các hoạt động giáo dục phù hợp nhằm xây dựng thái độ trung thực, khắc phục những biểu hiện gian dối trong học tập, ứng xử, rèn luyện.
  1/ Thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật để triển khai thực hiện Luật phòng chống tham nhũng trong nhà trường:
  - Thực hiện văn bản quy phạm pháp luật hiện hành: Trên cơ sở thực hiện luật phòng chống tham nhũng và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, nhà trường rà sóat, tập trung và cụ thể hóa một số văn bản quy định ở một số lĩnh vực trong nhà trường để tránh gây khó khăn, nhũng nhiễu đối với học sinh và phụ huynh học sinh như chiêu sinh, tuyển sinh, thuyên chuyển, đánh giá xếp loại học sinh định kỳ và xét lên lớp, hoàn thành chương trình bậc tiểu học, khen thưởng, kỉ luật…; Một số vấn đề quy định về hội thi trong giảng dạy và học tập, cải tiến một cách hợp tình hợp lý các tiêu chí xét duyệt thi đua, nguồn kinh phí và định mức khen thưởng kết hợp giữa kinh phí trong và ngoài ngân sách.
  - Quản lý và sử dụng tốt các lọai quỹ trong nhà trường theo đúng nguyên
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓

  print

  Thông tin - Khám phá - Tìm hiểu - Học tập - Trao đổi - Giải trí  Hinh chay thu

  Cám ơn Quý khách ghé thăm

  Chúc thành công tốt đẹp !

  danh ngon

  Cuộc sống đôi khi nó cuốn ta vào vòng xoáy của nó. Dành một chút thời gian để tâm hồn được thảnh thơi hơn, gửi tặng một món quà nhỏ đến mọi người. Cùng chia sẻ để thêm chút gia vị cho cuộc sống, để yên bình hơn và để ”mỗi sớm mai thức dậy ta lại có thêm một ngày mới để yêu thương“.

  "Dưới ánh mặt trời không nghề nào cao quý hơn nghề dạy học" Jan.Amos Comenxki

  Một số tiết mục văn nghệ chào mừng 20 / 11

  Rùng mình công nghệ tẩy trắng dừa bằng hóa chất rửa bể phốt

  SƯU TẦM

  ChuyenTrang THL-HHV Home

  Cố gắng, cố gắng hơn nữa... Đó là điều quan trọng giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách để đi đến thành công* * *When the world says, “Give up”, Hope whispers, “Try it one more time.”